Auteur Topic: Diverse akten en oorkonden m.b.t Hendrik Buffel & Zn hendrik  (gelezen 3975 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline webmaster

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Berichten: 171
  • Geslacht: Man
  • local historian
  • -Locatie: Willem van Beierenstraat
Diverse akten en oorkonden m.b.t Hendrik Buffel & Zn hendrik
« Gepost op: juli 27, 2017, 04:07:16 pm »

BUFFEL (Hendrik), ridder, wordt voor het eerst vermeld in eene akte van 10 Juli 1246 (niet 1240, zooals v.d. Bergh overneemt uit v. Mieris), waarbij Hendrik III van Breda (kol. 198) hem in het geheim beleent met den Agger en Jempolder in Zeeland. Hij was een trouw dienaar van den roomschkoning Willem II, die hem 20 April 1248 in het legerkamp van Werden het ambacht Schakerloo opdraagt en later ook gronden nabij den Vriesendijk aldaar, waarin Otto van Gelre, als voogd van Holland en Zeeland, hem 14 Mei 1264 bevestigt. Zijn broeder, Mr. Egidius, reeds in 1249 kanunnik van de O.L. Vr. kerk te Utrecht, wordt door hem 21 Oct. 1277 aan den deken van Hilvarenbeek voorgedragen als pastoor van Schakerloo. In 1283 is Hendrik nog in leven.

Zijn zoon, eveneens Hendrik geheeten, verkrijgt 27 April 1290 tolvrijheid voor de inwoners van Tolen, waar zich de tolgaarder van Schakerloo zal gevestigd hebben, na de verzanding en indijking der Striene. Op het zegel, dat hij 28 Maart 1299 te Biervliet gebruikt, noemt hij zich ‘heer van Tolen’. In het scheepsgevecht voor Zierikzee, (24 Aug. 1304), waar de fransche vloot onder Grimaldi de nietige schuitjes der Vlamingen met behulp der Hollanders vernietigt, werd hij door den overwinnaar gevangen genomen en als straf voor zijn afval onthoofd. Zijne dochter Alene huwt met zekeren Gosuinus. Zie: Ph.C.L.v.d. Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I n. 275, 455, 487; de Fremery, Supplement n. 327; Brom, Bullarium Trajectense I, n. 217 en 18; de Raadt, Sceaux Armoriés I, bl. 345; Pijnacker Hordijk, Wilhelmi Procuratoris Egmondani Chronicon, bl. 75; P.L. Muller, Regesta Hannonensia, bl. 160 en 197. Juten NNBW Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)Raso van Liedekerke, als v o o g d v a n H e n d r i k
v a n Breda,geeft aan Boudewijn van S t a v e n i s s e
Nieuw-Schakerloo ter indijking.


1255 Juni 25.


In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen.
Ego Raso dominus de Liedekerke tutor Henrici, directi
heredis Henriei bone memorie domini de Breda, notum
facitnus tam posteris quam presentibus, quod ego de
consilio parentum et hominum Henrici domini de Breda
contuli Balduino militi filio Popponis de Stavenisse terram,
que dicitur Nue Scakerloe, aggerandam lege Zeelandensi,
sitam intra terminos subscriptos, scilicet sicut de
Scakervliet aqua ducit in Stelt de Scakersberga secus aggerem
usque in Zevenhoven, item de Zevenhoven usque
Bettenberga, item de Bettenberga secus heinnigge usque
ad vocnt et vont infra, item de Aelwenberge usque
nicuree et de nieure usque in gaweoht, item de gawel
directs linea usque waerden vorenhoes, ita quo(d) dominus
de Breda et dominus B. miles communiter decimas
annone, leggescat et zelle et agnorum, salva tercia parte.
sacerdoti decime agnorum ; minores justitie cedent B.
militi cum fructibus inde provenientibus, majores justicias
dominus de Breda judicabit, salva medietate dicto
B. militi omnium fructuum de ‘eisdem justiciis provenientium
; dictus vero B. miles eliget et statuet presbiterum
parochialem terre ejusdem et custodiam et vereman,
et eidem jus, quod competebat Popponi, patri dicti
B. militis de duodecim bakene, cedet eidem B. in integrum,
secundum bonam veritatem. Exactio sive tallia, si
qua fiet in dicta terra, fiet de combiiuni voluntate domini
de Breda et sepedicti militis et illain equaliter partientur.
Sepedictus vero H. incipiet aggerare terrarh eamdem pro
sus voluntate de polre in polre, et si minus aggeret
quam aggerare poterit at ~ super hoc culpatus fuerit a
domino de Breda, invocandum autem arbitrium domini
G. de Cruningen, domini de Wildrecht et civici de Santvliet,
si tercius de istis defuerit vel decesserit, duo de .
predictis sibi tercium assumens, si vero duo defecerint
vel decesserint, dominus de Breda et dictus B. miles
alios duos substituent, et secundum eorum arbitrium
dictus B. terram aggerabit eamdem. Cum vero dictus B.
mori contingat, filius suus vel filia et sic de prole in
prolem directe in dictis bonis et juribus succederit eidem,
aliis heredibus in dictis exclusis. Prefatus vero B. serviet
domino de Breda cum8 tribus equitaturis in expensis
ipsius domini de Breda se’ tertio cum fuerit requisitus
ab eodem. Et ut het rata et firma habeantur presens
scriptum feci roborarp sigillo meo ac sigillo nobjlis domine
Ysabele, matris ‘Henrici predicti domini de Breda.
Decima vero sacerdotis jacebit in eodem loco, in quo
jacebat quando terra fuit aggerata. Acts sunt het anno
Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto in
crastino beati Johannis Baptiste.


Opgenomen in een vidimus van : Nicolaus abbns in
Middelborch et gardianus fiatrum minorum ejusdem loei,
anno Domini millesimo trecentesimo secundo, sabbato
post Andree apostoli. .
R. A. ‘B Gravenhage : C. v. Br. n. 327 f. 132~0.

vertaling plm. google translate


In de naam van de Heilige en onverdeelde Drievuldigheid. Amen.
Ik Raso, eigenaar van Liedekerke tutor, Henry, forwards
van de erfgenaam Henrici, van goed geheugen van de Heer van Breda, is bekend
Doet zo goed nageslacht als de huidige, die ik kom uit
Henry's aanraden van haar familieleden en mensen uit Breda
Ik legde de aarde, Baldwin, ridder, de zoon van Poppo van Stavenisse,
Scakerloe genaamd Nue, die de Zeelandensi ophopen;
gelegen binnen de hieronder evenals de
Een heuvel tegen het water door de weg van de Stele de Scakersberga Scakervliet
tot Zevenhoven, ook Zevenhoven
Bettenberga, Bettenberga ook door heinnigge
de Vocn et vont hieronder, alsmede de Aelwenberge
nicuree en Nieut tot gaweoht, ook Gawel
WAERDEN vorenhoes regisseert lijn zodat (a) de kapitein
Breda en eigenaar van B. tienden van een gewone soldaat
desastreus zijn voor de prijs, leggescat en Zelle of lammeren, onverminderd het derde gezichtspunt.
Priest tienden van lammeren; recht onder een golf B.
De soldaten met winst en inkomen, grotere justicias
Breda zal de meester van het opslaan van de helft van de genoemde worden
B. soldaten alles uit de winsten "die voortvloeien uit dezelfde justieiis
; Echt zei een soldaat dat hij zal kiezen en haar naar een priester B. zijn
Parish dezelfde grond en houden de Veremans;
en het zelfde ding rechts, dat is passend dat hij zou moeten Popponi, de vader van de genoemde
B. soldaat uit twaalf gebakken stoppen om B. herstel;
Volgens een goede werkelijkheid. Enforcement of tally, indien de
wat gebeurt er in het land, zal worden gedaan met toestemming van combiiuni
Breda sepedicti van de soldaat en illain gelijk verdeeld.
H. vaak genoemd is hetzelfde voor de start heap terrarh
een varken in de Poire Poire van de wil, en als ze minder aggeret
Dit is de schuld op de hoop te zijn op ~
meester van de beslissing van Breda te roepen
G. Cruningen, en burgerlijke uit de Wildrecht Santvliet;
Indien een derde van degenen die zijn overleden twee.
Toen hief hij zijn verweten het derde punt, als de twee, echter, hebben gefaald
of sterven, de eigenaar van Breda, en de genoemde B. soldaat
twee anderen, zal men vervangen, en op basis van hun advies van
B. stapelen de grond was hetzelfde. Maar wanneer voornoemde B.
hij sterft, zijn zoon of dochter, en dus de kwestie in
kon over te stappen op dezelfde rechtstreeks in de verklaringen van de goederen en de rechten van het kind,
Met andere woorden, uitgesloten zijn wezen. De voornoemde dienen B.
Drie paarden in de kosten van het Breda Cum8
Breda is uit de "derde op verzoek
van dat. En met het oog op een goede en stevige netto contante hebben
roborarp afdichting geschreven en afgedicht met O nobjlis
Ysabel, moeder, "zei Henry van de Breda.
En op de tiende van de priester, zal het doen goed op dezelfde plaats, waarin de
Toen ik op de grond lag bodem. Handelingen in het net
AD in de vijfenvijftigste
St. John the Baptist morgen.


=================================================

1257 Maart 26.

VRIJ Liedekerke, alss voogd van Hendrik
van B re d a, hernieuwt de uitgifte VRII den Aggerpolder
aan Hen d r i k Buffel en bevestigt alle voorwaarden
door den overleden Hendrik van Bredn aan H. Buffel
verleend.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis
Raso miles dominue de Liedekerke, tutor ‘Henrici
legitimi heredis de Bred4 saluten1 in vero salutari. Ad
noticiam universorum volumus pervenire quod nes terram, que dicitur Agger, cum omnibus redditibus et
emolumentis quibuscumque in dicta terra provenientibus
Henrico militi dicto Buffel ad octo annos libere et absque
ulla controversia contulimus possidendam. Quod si dicturn
H. militem infra predictos annos divina bonitate
providente contingeret, superstes sepe dicti H. militis in
dictis redditibus et emolumentis succederet eidem, quousque
prelibatum tempus expirasset. Preterea vol~~mus
et statuimus omnes condiciones quas H. bone memorie,
avuculus noster, dominus de Breda, H. militi dicto Buffel
faciendas et facturas promiserat, eidem per omnia illesas
observare. Ut autem het rata et firma permaneant presentem
paginam sigilli nostri numimine duximus roborandum.
Datum anno Domini JICCLVI” secunda feria ante
Ramos Palmarum.


vertaling plm.  google translate

Alle aanwezige gelovigen pagina
Raso, een soldaat uit Liedekerke Dominue voogd 'Henry
van de wettige erfgenaam van de Bred4 saluten1 in de ware Verlosser. naar
dat we willen de kennis van de gehele aarde te bereiken, van alle dingen, die de aarde wordt genoemd,
opgehoopt, en met alle huurprijzen,
emolumenten dan ook in de aarde
Henry zei Buffel soldaat tot acht jaar vrij en zonder
enige controverse, we hebben om het tot een erfdeel verleend. Als dicturn
H. Ridder in de leeftijd van Gods goedheid
het verstrekken toevallig hedge overlevende zei de soldaat H.
zei omzet en winst moet gelijk zijn voor lang volgen
Marginale tijd verstreken. Bovendien Vol ~~ muis
H., en we hebben aan alle voorwaarden dat hij goed geheugen had gevestigd,
Onze oom, de eigenaar van Breda H. leger zei Buffel
de belofte werd gemaakt, en zal blijven worden gemaakt, om over het allemaal van een onverminderde
Argus. Teneinde een stabiele en stevige netto aanwezig
pagina met onze numimine we fit hebben gedacht en zelf te versterken.
Gezien het jaar van JICCLVI "Maandag hadden ze
Palmzondag.


« Laatst bewerkt op: juli 27, 2017, 04:09:51 pm door webmaster »